Ευγενική χορηγία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

 Ευγενική χορηγία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Συνεχίζοντας τη διαχρονική της υποστήριξη στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ προχώρησε σε οικονομική ενίσχυση της οργάνωσης, στηρίζοντας έτσι το επιχειρησιακό έργο των εθελοντών της ΕΟΔ στην έρευνα και τη διάσωση.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι ένας από τους μεγάλους χορηγούς της ΕΟΔ από το 2015 και μάλιστα οι δύο οργανισμοί συντηρούν ουσιαστική συνεργασία σε θέματα προετοιμασίας και υποστήριξης για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η ΕΟΔ συνδράμει στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης που μπορεί να προκύψουν, με σκοπό την άμεση αρωγή στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η  ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σύμφωνα με το πρόγραμμα χορηγικών δράσεων, υποστηρίζει έμπρακτα την Ελληνική Ομάδας Διάσωσης, αναγνωρίζοντας έτσι τη συνεισφορά του σωματείου σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Παράλληλα, στέκεται αρωγός στο δύσκολο έργο των εθελοντών της ΕΟΔ και συμμερίζεται το σύστημα αξιών της οργάνωσης διέπεται από αίσθημα ευθύνης, πάθος και αγάπη για την ανθρώπινη ζωή.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ευχαριστεί θερμά την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την αρωγή!Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 18/09/2020 7:35:52 μμ