Ολοκληρωμένο Κέντρο Επιχειρήσεων για την Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας - HELP

Ολοκληρωμένο Κέντρο Επιχειρήσεων για την Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας - HELP

Ειδικός στόχος του έργου, που ξεκίνησε στις 2 Απριλίου 2018,  είναι η πρόληψη, ο μετριασμός και η διαχείριση φυσικών καταστροφών και κινδύνων. Γενικότερος είναι η βελτίωση της στρατηγικής και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών εντός της ευρύτερης διασυνοριακής περιοχής (CBA) Ελλάδας-ΠΓΔΜ, μέσω της παροχής ολοκληρωμένης λύσης για την τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη και τη διαχείριση ανθρωπιστικών επιχειρήσεων επιτόπιας βοήθειας μετά από μία καταστροφή.

Για αυτό τον σκοπό θα δημιουργηθούν 3 κοντέινερς, (2 C4i και 1 Medical), τα οποία μαζί με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων θα παράσχουν:
•    την απαραίτητη τεχνική υποδομή και εξοπλισμό,
•    την κατάλληλη πλατφόρμα υλοποίησης, για την ενίσχυση της ετοιμότητας πριν από την καταστροφή,
•    τον μετριασμό των αντίστοιχων επιπτώσεων μετά από μια καταστροφή και
•    την αύξηση της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στο να διευρύνει την συνολική περιφερειακή και εθνική ικανότητα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, με βάση τις κοινές προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι δύο χώρες.

Ενδεικτικές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνουν την επίδειξη της λειτουργικότητας των κοντέινερς στους εμπλεκόμενους φορείς και την εκπαίδευσή τους σχετικά με τον τρόπο χρήσης του, τις δημόσιες εκστρατείες για την εκπαίδευση των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την προώθηση του έργου, μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, προκειμένου να εμπλακούν περισσότεροι πολίτες στον εθελοντισμό.

Μαζί με την ΕΟΔ, οι υπόλοιποι εταίροι που συμμετέχουν στο project είναι:
-    Centre for development of the South-East planning region
-    Crisis Management Center
-    Υπουργείο Εσωτερικών- Υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

Επικεφαλής Εταίρος είναι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά κονδύλια των συμμετεχουσών χωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020.

    Facebook: https://www.facebook.com/helpinterreg
    Twitter: https://twitter.com/projectHELP9
    Linkedin: https://www.linkedin.com/company/project-help-ipa-interreg/

Άλλα σχετικά θέματα:


Πρόσκληση υποβολής βιογραφικών στο πλαίσιο του έργου “INTERREG GREECE-FYROM: Integrated Operations Center for Providing Humanitarian Assistance (HELP)”
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης αναζητεί δύο εξωτερικούς συνεργάτες από την περιοχή της Θεσσαλονίκης


Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 08/03/2021 2:10:29 πμ