Διεύθυνση Επιχειρήσεων

Διεύθυνση Επιχειρήσεων

Bάσει του οργανογράμματος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, η Διεύθυνση Επιχειρήσεων είναι το αρμόδιο όργανο για το συντονισμό των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.
Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων αποτελείται από τον Διευθυντή επιχειρήσεων και τα τέσσερα βασικά στελέχη της, ενώ σε περιφερειακό επίπεδο τον αντίστοιχο ρόλο συντονισμού αναλαμβάνουν οι τοπικοί συντονιστές επιχειρήσεων, οι οποίοι υπάγονται σε αυτήν. Ρόλος της είναι η οργάνωση και ο συντονισμός όλων των επιχειρήσεων έρευνας, διάσωσης και αρωγής εντός και εκτός συνόρων και όπου αναλαμβάνει δράση η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων ιδρύθηκε τον Μάιο του 2002, βάσει της αναδιοργάνωσης του οργανογράμματος της ΕΟΔ. Τα στελέχη της έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς εκπαιδεύσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε θέματα διαχείρισης επιχειρήσεων και συνεργασίας, ενώ λειτουργεί και ως επιχειρησιακός σύνδεσμος μεταξύ της ΕΟΔ και άλλων φορέων (ΓΓΠΠ, Πυροσβεστικό Σώμα, Πολεμική Αεροπορία, ΟΗΕ, Ε.Ε., κ.ά.).

Δύο φορές το χρόνο διοργανώνει ασκήσεις συνεργασίας σε τηλεπικοινωνιακό επίπεδο με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, αλλά και οργανώσεις του εξωτερικού, ενώ για  τη συνεχή εκπαίδευση των περιφερειακών στελεχών της διοργανώνει σχολεία με την ανάλογη θεματολογία. Επίσης, με μέριμνα της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων διοργανώνονται σχολεία επιμόρφωσης όλων των στελεχών της ΕΟΔ σε ότι αφορά τις επείγουσες αποστολές διάσωσης στο εξωτερικό.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Δ/νση Επιχειρήσεων χρησιμοποιεί σύγχρονο ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς επίσης και ειδικές εφαρμογές πληροφορικής. Διαθέτει τέσσερα κινητά τηλεπικοινωνιακά κέντρα με την κωδική ονομασία «ΕΡΜΗΣ», τα οποία είναι εξοπλισμένα με διαφόρων ειδών τηλεπικοινωνιακές και όχι μόνο, συσκευές, ενώ με την ευθύνη της λειτουργεί και το ειδικό ραδιοδίκτυο της ΕΟΔ.
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 21/10/2021 3:02:45 πμ