Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο

Η Κεντρική Διοίκηση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Ανώτατο όργανο της οργάνωσης είναι η Γενική Συνέλευση ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη που προέκυψαν από τις εκλογές της Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου 2019 ως εξής:

Πρόεδρος Γιώργος Καλογερόπουλος
Αντιπρόεδρος Νεκτάριος Χατζηδάκης
Γεν. Γραμ. Ρήγας Τσίτας
Ταμίας Τηλέμαχος Αιγυπτιάδης
Ειδ. Γραμ. Γαβριήλ Φράγκου
Μέλος Γιώργος Λάκιας
Μέλος Ευθύμιος Συρβανίδης

 

Σοφία Κυφωνίδου

Καταστατικό της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης
Η Δ/νση Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης αποτελεί το κύριο εποπτικό όργανο για την οργάνωση των εκπαιδεύσεων των μελών της
Η Δ/νση Επιχειρήσεων της οργάνωσης έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό των επιχειρήσεων έρευνας ? διάσωσης και λειτουργεί ως συνδετικό κρίκος της ΕΟΔ με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.


Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 23/09/2021 8:23:19 πμ