Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Med1stMR

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Med1stMR

Στη βελτίωση των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών για τους πρώτους ανταποκριτές στοχεύει το ευρωπαϊκό έργο MED1stMR, στο οποίο συμμετέχει από τον Ιούνιο του 2021 η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, μαζί με μία αξιόλογη ομάδα 18 εταίρων απ’ όλο τον κόσμο, με leader το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Αυστρίας (ΑΙΤ).

Το έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, έχει ως στόχο να προετοιμάσει αποτελεσματικότερα τους πρώτους ανταποκριτές στην αντιμετώπιση σύνθετων και περίπλοκων έκτακτων περιστατικών, αναπτύσσοντας καινοτόμες εφαρμογές υβριδικής πραγματικότητας (Mixed Reality), που θα συνδυάσουν υφιστάμενους εξομοιωτές επείγουσας ιατρικής με εικονικά περιβάλλοντα (Virtual Enviroment). Οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν θα περιλαμβάνουν μία πιο ρεαλιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης, βασισμένη σε συνδυαστικά σενάρια, που θα δώσουν τη δυνατότητα στους πρώτους ανταποκριτές να βελτιώσουν τους χρόνους ανταπόκρισης, να είναι πιο επαρκείς και να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές στο πεδίο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του MED1stMR πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ιατρικός εξοπλισμός και προπλάσματα υψηλής πιστότητας σε εικονικά περιβάλλοντα, γεγονός που θα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εμβαθύνουν στα σενάρια και να αντιληφθούν τόσο δια της αφής όσο και οπτικά το ανθρώπινο σώμα, τα άκρα και τις κινήσεις του, καθώς πραγματοποιούν την εξέταση και την περίθαλψη. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εκπαίδευση των πρώτων ανταποκριτών, θα αναπτυχθούν, επίσης, αισθητήρες που θα μπορούν να φορεθούν, επιτρέποντας στους ίδιους να παρακολουθούν τις δική τους κατάσταση την ώρα που επιχειρούν.

Ο συντονιστής του έργου Helmut Schrom-Feiertag από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Αυστρίας (ΑΙΤ) επισήμανε σχετικά με το MED1stMR «Αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την περίθαλψη θα μπορούσε να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό με μία σωστή εκτίμηση της κατάστασης, με έλεγχο και παρακολούθηση των ζωτικών ενδείξεων και επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αντιμετώπισης του περιστατικού. Προς το παρόν, οι δυνατότητες εκπαίδευσης για τέτοια σενάρια είναι περιορισμένες. Στο MED1stMR, λοιπόν, φιλοδοξούμε να καλύψουμε αυτό το κενό με λύσεις που θα αναπτύξουμε σε συνεργασία με τους εταίρους μας».

Το έργο έχει διάρκεια τρία χρόνια.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.med1stmr.eu/

 

Social Media:

Facebook: @MED1stMR 

Twitter: @Med1stmr

LinkedIn: MED1stMR

 

Εταίροι:

Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 882897Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 16/05/2022 3:52:52 μμ