Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΟΔ και της ΑΝΕΝΑ για τις χιονοστιβάδες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΟΔ και της ΑΝΕΝΑ για τις χιονοστιβάδες

Ένας εκπαιδευτής από τον διεθνή οργανισμό ΑΝΕΝΑ (www.anena.org) και τρεις εκπαιδευτές από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης εκπαίδευσαν 15 άτομα, επαγγελματίες του βουνού, σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων από χιονοστιβάδα και διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.

Η εκπαίδευση αυτή ήρθε ως συνέχεια της συνεργασίας των δύο οργανισμών και φέτος έγινε πραγματικότητα το πρώτο σεμινάριο, το οποίο είναι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και προσφέρει υψηλό επίπεδο γνώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων είναι επαγγελματίες του χώρου και ενώ, όπως δήλωσαν έχουν παρακολουθήσει και άλλα σεμινάρια πάνω στο ίδιο αντικείμενο, το συγκεκριμένο ήταν το πιο καλά δομημένο και ολοκληρωμένο. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της εκπαίδευσης δήλωσαν ότι διδάχθηκαν πράγματα που δεν γνώριζαν και πως πρώτη φορά γίνεται εκπαίδευση τέτοιου επιπέδου στην Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν το πρόγραμμα "Follow the Trail" και "DVA 1" και με το πέρας της εκπαίδευσης έλαβαν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, τα οποία έχουν διεθνή αναγνώριση, ενώ προσφέρουν και τη δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες εκπαιδεύσεις "Brake the Trail" και "DVA 2".

Η ΕΟΔ ευχαριστεί πολύ το καταφύγιο της Βασιλίτσας (http://vasilitsav1850.gr/) για τη διάθεση χώρου των μαθημάτων και τη ζεστή φιλοξενία του.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι σε θέση να εκπαιδεύσει δομημένα και ολοκληρωμένα οργανισμούς και φορείς που έχουν ανάγκη εκπαίδευσης σε θέματα διάσωσης στο βουνό.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΟΔ και της ΑΝΕΝΑ για τις χιονοστιβάδες


Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 30/11/2021 12:11:54 μμ