Πρώτες Βοήθειες

Πρώτες Βοήθειες

Ο σκοπός του τμήματος Πρώτων Βοηθειών είναι η εκπαίδευση των μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, τόσο της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των Παραρτημάτων της σε Πρώτες Βοήθειες, καθώς και η ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών, συλλόγων, σχολείων, αλλά και στελεχών επιχειρήσεων.

Το τμήμα αποτελείται από τους εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών και λειτουργεί επικουρικά στα υπόλοιπα τμήματα της ομάδας.

Οι δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση των νέων μελών σε βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών, την εξειδίκευσή τους, στη συνέχεια, στις Πρώτες Βοήθειες με διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, την προετοιμασία τους για εξωτερικές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις Πρώτων Βοηθειών και την κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Ένας από τους σπουδαιότερους στόχους του τμήματος είναι η πρόληψη, ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών και για το λόγο αυτό διοργανώνει σε τακτική βάση εκπαιδεύσεις, ημερίδες και συνέδρια που είναι ανοιχτά για όλους.

Ιστορική ανασκόπηση

H επίσημη λειτουργία του τμήματος ξεκίνησε το 2003 από εθελοντές της οργάνωσης με γνώσεις πάνω στο προνοσοκομειακό κομμάτι. Κύριος στόχος του τμήματος ήταν και είναι η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των εθελοντών της Οργάνωσης, καθώς και η ενημέρωση και εκπαίδευση όλο και περισσότερων πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες.

Σημείο σταθμός του τμήματος Πρώτων Βοηθειών θεωρήθηκε η συνεργασία του με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης το 2004 που έδωσε την ευκαιρία στους εθελοντές να εκπαιδευτούν στο τραύμα και στην αντιμετώπισή του. Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Επίσης, το Τμήμα διατηρεί συνεργασία και έχει πραγματοποιήσει κοινές εκπαιδεύσεις με εθελοντικές οργανώσεις από την Μ.Βρετανία, την Τουρκία, κ.ά.

Δείτε όλα τα άρθρα που σχετίζονται με τις πρώτες βοήθειες


Άλλα σχετικά θέματα:
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 23/09/2021 8:06:41 πμ