Τα Ελληνικά Πετρέλαια υποστηρίζουν το διασωστικό έργο της ΕΟΔ Χίου

Τα Ελληνικά Πετρέλαια υποστηρίζουν το διασωστικό έργο της ΕΟΔ Χίου

Τα Ελληνικά Πετρέλαια υποστηρίζουν έμπρακτα για άλλη μια φορά το έργο των εθελοντών της Βάσης Ετοιμότητας Χίου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στη θαλάσσια διάσωση, προσφέροντάς τους και φέτος τα καύσιμα για την κίνηση των δύο σκαφών τους, «Ειρήνη» και «Αθηνά».

Πρόκειται για μία χορηγία που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της ΕΟΔ Χίου να ανταποκρίνονται πάντα σε κάθε κλήση για βοήθεια στη θάλασσα, βοηθώντας ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Ταυτόχρονα, επίσης, τους επιτρέπει να πραγματοποιούν τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις, ώστε να διατηρούν το υψηλό επιχειρησιακό τους επίπεδο, αλλά και να καλύπτουν αθλητικά γεγονότα που γίνονται στη θάλασσα ή να συμμετέχουν σε δράσεις και εκδηλώσεις που γίνονται σε τοπικό επίπεδο.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ευχαριστεί από καρδιάς τα Ελληνικά Πετρέλαια για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη στο έργο των εθελοντών της!

Τα Ελληνικά Πετρέλαια υποστηρίζουν το διασωστικό έργο της ΕΟΔ Χίου


Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 11/08/2022 3:32:23 μμ